Udvalgsoversigt for Sct. Hans menighedsråd

Formand Elsebeth Steffensen
Næstformand Knud Mørk Jensen
Valgt kasserer Henrik Lund
Kontaktperson Anders Brander
Kirkeværge Karin Maegaard
Sekretær Hanne Jepsen
Bygningssagkyndig Jens K. Simonsen
Underskriftsberettiget sammen med formanden Knud Mørk Jensen
Forretningsudvalg

Elsebeth Steffensen,
Knud Mørk Jensen,
Anders Brander

Kirke- og kirkegårdsudvalg Knud Mørk Jensen
Henrik Lund,
Conny Birch.
Susanne Rævdal
Præstegårdsudvalg

Elsebeth Steffensen

Aktivitets- og koncertudvalg

Ilse Kjeldsen,
Hanne Jepsen,
Henrik Lund,
Conny Birch,
Susanne Rævdal

Menighedsplejen Knud Mørk Jensen
Kunstudvalg Elsebeth Steffensen,
Ilse Kjeldsen,
Hanne Jepsen
Valgbestyrelse Anders Brander (formand),
Knud Mørk jensen
Udvalg for Hjørring Sognegård Ilse Kjeldsen,
Knud Mørk Jensen
Udvalg for mandagsmøder Elsebeth Steffensen,
Conny Birch,
Ilse Kjeldsen
Kirkenyt Karin Maegaard
Besøgstjenesten Conny Birch
Hjørring Kirkernes Fællesskab Ilse Kjeldsen
Hjørring Kirkehøjskole Conny Birch
Babysalmesang Conny Birch,
Hanne Jepsen
Repræsentantskabet for skolekirketjenesten Karin Maegaard
Det tværkulturelle udvalg Ilse Kjeldsen
Hjemmeside