Lørdag d. 14. marts 2020, Kl. 10:00 til kl. 14:00

14/3 2020 formiddag Seminarielektor Jørgen Jørgensen

TILGIVELSE / LITTERATUR

H vad er tilgivelse? Kan vi tilgive, når det kommer til stykket? Vi bruger udtrykket at ”glemme en for noget” hun/han har gjort. Hvad er forskellen på at tilgive og at glemme? Udgangspunktet for drøftelsen af nævnte spørgsmål vil være romanen af Jan-Philipp Sendker: At høre hjertet slå, udgivet på Gads Forlag 2013. Under-vejs vil også bibelske, såvel som andre grundtekster, blive inddraget.

14/3 2020 eftermiddag Punnoose Mathew, præst i pinsekirken i Hirtshals

PINSEVÆKKELSENS HISTORIE

1 Helligåndens virke i vores tid! Asusa street i USA i begyndelsen af 1900. Startede efter Reformationen ved Martin Luther. 2. PINSE, den tredje største kirkelig højtid. 3. Kirkens fødselsdag. 4. Virker Helligånden i vores tid?


UNDERVISNINGEN

finder sted i Sognegården, Torvet 4, Hjørring, med to dobbeltlektioner hver gang, følgende lørdage kl. 10.00 - 14.00:

14. september, 12. oktober og 23. november 2019, samt 11. januar, 8. fe-bruar og 14. marts 2020.

Spisepause kl 11.45 til 12.15. Deltagerne medbringer selv mad og drikke.

Der serveres te og kaffe.

Sæsonen afsluttes med en kort generalforsamling den 14. marts 2020,

kl. 13,20-14.00. Punnoose Mathews undervisning slutter derfor kl. 13,15.

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING har til formål at tilbyde voksenun-dervisning til alle, der ønsker at uddybe deres kendskab til emner vedrørende bibelen og dens historiske baggrund, samt til kristendommens grundlag og hi-storie, og til dens forståelse af livet, verden og tilværelsen i bredeste forstand, herunder også forholdet til andre religioner.

Sæsonens program er tilrettelagt af underviserne samt bestyrelsen:

Per Gunnar Christensen, formand Lisbeth Scott Reinbacher

Ebba Lykkegaard, næstformand Carsten Christensen, sekretær

Ester Nielsen, kasserer

UNDERVISNINGSAFGIFT

Deltagerbetalingen er 400 kr. for hele sæsonen. Beløbet overføres til vores konto i Spar Nord Bank A/S, reg.nr. 9001, konto nr. 1400039182. Husk ved overførslen at skrive navn(e), så kassereren kan se, hvem der har overført belø-bet. Alternativt betales beløbet kontant hos kassereren.

TILMELDING til

Per Gunnar Christensen eller Ebba Lykkegaard

Skrænten 13, Hirtshals Prinsensgade 6, 2.tv., Hjørring

Tlf. 23 86 17 18 Tlf. 29 26 16 26

pergunnar53@gmail.com ebba.carsten@hotmail.com

N.B.: Hvis/når du har overført de 400 kr. til vores konto, er du tilmeldt kur-

set. Så er det ikke nødvendigt at ringe til/kontakte Per eller Ebba.Pris