Lørdag d. 8. februar 2020, Kl. 10:00 til kl. 14:00

8/2 2020 formiddag Sognepræst Christian Roar Pedersen

FASTE—HISTORISK OG I DAG

A lting skal gå så hurtigt, men kan vi følge med som mennesker - mentalt og fy-sisk? Vi har brug for at standse op, mærke efter og give eftertanken vinger. Den kristne faste kan hjælpe det moderne pressede menneske til balance i tilværelsen. Je-sus siger: ”Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”. Vi ser denne formiddag på fastens historie, teologi og hvordan vi i dag gennem fasten kan søge den hvile, som Jesus taler om.

8/2 2020 eftermiddag Sognepræst Lise Nedergaard

GERRIGHED—GRISKHED—GRÅDIGHED

A dam og Eva spiste den forbudte frugt fra kundskabens træ i Paradisets Have. De måtte bare smage! - og rakte begærligt ud og bed. Tolkningshistorien og billed-kunsten vil vide, at det var et æble. Og at det vist bare var en enkelt bid - en enkelt, skæbnesvanger bid. For de blev forvist. Keruber med flammesværd har siden vogtet indgangen til haven. I vore sene og sære tider er det forbudte og forbidte æble dukket op igen. Man kan se, hvor de bed dengang. Og det vises ikke frem med skam og bort-vendt blik, men glad og stolt som et symbol på fremskridt og innovation og kreativi-tet. Hvad var det lige, der skete?


UNDERVISNINGEN

finder sted i Sognegården, Torvet 4, Hjørring, med to dobbeltlektioner hver gang, følgende lørdage kl. 10.00 - 14.00:

14. september, 12. oktober og 23. november 2019, samt 11. januar, 8. fe-bruar og 14. marts 2020.

Spisepause kl 11.45 til 12.15. Deltagerne medbringer selv mad og drikke.

Der serveres te og kaffe.

Sæsonen afsluttes med en kort generalforsamling den 14. marts 2020,

kl. 13,20-14.00. Punnoose Mathews undervisning slutter derfor kl. 13,15.

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING har til formål at tilbyde voksenun-dervisning til alle, der ønsker at uddybe deres kendskab til emner vedrørende bibelen og dens historiske baggrund, samt til kristendommens grundlag og hi-storie, og til dens forståelse af livet, verden og tilværelsen i bredeste forstand, herunder også forholdet til andre religioner.

Sæsonens program er tilrettelagt af underviserne samt bestyrelsen:

Per Gunnar Christensen, formand Lisbeth Scott Reinbacher

Ebba Lykkegaard, næstformand Carsten Christensen, sekretær

Ester Nielsen, kasserer

UNDERVISNINGSAFGIFT

Deltagerbetalingen er 400 kr. for hele sæsonen. Beløbet overføres til vores konto i Spar Nord Bank A/S, reg.nr. 9001, konto nr. 1400039182. Husk ved overførslen at skrive navn(e), så kassereren kan se, hvem der har overført belø-bet. Alternativt betales beløbet kontant hos kassereren.

TILMELDING til

Per Gunnar Christensen eller Ebba Lykkegaard

Skrænten 13, Hirtshals Prinsensgade 6, 2.tv., Hjørring

Tlf. 23 86 17 18 Tlf. 29 26 16 26

pergunnar53@gmail.com ebba.carsten@hotmail.com

N.B.: Hvis/når du har overført de 400 kr. til vores konto, er du tilmeldt kur-

set. Så er det ikke nødvendigt at ringe til/kontakte Per eller Ebba.Pris