Lørdag d. 11. januar 2020, Kl. 10:00 til kl. 14:00

11/1 2020 formiddag Provst Thomas Reinholt Rasmussen

GLÆDE

G læden er det grundlæggende forhold i den kristne tro. I foredraget vil vi undersø-ge, hvad der siges om glæde, både i bibelen og i den kristne tradition, og vi vil se på, hvad glæde egentlig er. Når evangeliet kaldes det glædelige budskab, så må det være en central del af troens verden. Luther kan sige, at glæde ærgrer djævelen, og bi-belen kan tale om, at de begyndte at være glade. Glæder er således både begyndelse, midte og afslutning på det kristne liv.

11/1 2020 eftermiddag Sognepræst Iben Kjær Aldal

DOVENSKAB

K om nu lige ind i kampen! Sådan siger eller tænker vi måske, hvis nogle omkring os ikke rigtigt yder deres bidrag til fællesskabet eller løsningen af en opgave. Det er ikke noget nyt fænomen. I Ordsprogenes Bog i Det gamle Testamente finder man følgende opfordring fulgt af en advarsel: Gå til myren, dovenkrop, betragt dens fær-den, og blive vis. (…) Hvor længe vil du blive liggende, dovenkrop? (Ordspr. 6,6-11). Det nye Testamente mangler heller ikke opfordringer til at investere os selv og vores talenter til fællesskabets bedste og til glæde og ære for Gud. Det giver genlyd op igen-nem hele kristendommens historie. ”Bed og arbejd”, lyder f.eks. benediktinernes mot-to. Men må vi da aldrig sidde stille - eller hvad? Hvad er dovenskab egentlig? Og hvorfor er den så problematisk?


UNDERVISNINGEN

finder sted i Sognegården, Torvet 4, Hjørring, med to dobbeltlektioner hver gang, følgende lørdage kl. 10.00 - 14.00:

14. september, 12. oktober og 23. november 2019, samt 11. januar, 8. fe-bruar og 14. marts 2020.

Spisepause kl 11.45 til 12.15. Deltagerne medbringer selv mad og drikke.

Der serveres te og kaffe.

Sæsonen afsluttes med en kort generalforsamling den 14. marts 2020,

kl. 13,20-14.00. Punnoose Mathews undervisning slutter derfor kl. 13,15.

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING har til formål at tilbyde voksenun-dervisning til alle, der ønsker at uddybe deres kendskab til emner vedrørende bibelen og dens historiske baggrund, samt til kristendommens grundlag og hi-storie, og til dens forståelse af livet, verden og tilværelsen i bredeste forstand, herunder også forholdet til andre religioner.

Sæsonens program er tilrettelagt af underviserne samt bestyrelsen:

Per Gunnar Christensen, formand Lisbeth Scott Reinbacher

Ebba Lykkegaard, næstformand Carsten Christensen, sekretær

Ester Nielsen, kasserer

UNDERVISNINGSAFGIFT

Deltagerbetalingen er 400 kr. for hele sæsonen. Beløbet overføres til vores konto i Spar Nord Bank A/S, reg.nr. 9001, konto nr. 1400039182. Husk ved overførslen at skrive navn(e), så kassereren kan se, hvem der har overført belø-bet. Alternativt betales beløbet kontant hos kassereren.

TILMELDING til

Per Gunnar Christensen eller Ebba Lykkegaard

Skrænten 13, Hirtshals Prinsensgade 6, 2.tv., Hjørring

Tlf. 23 86 17 18 Tlf. 29 26 16 26

pergunnar53@gmail.com ebba.carsten@hotmail.com

N.B.: Hvis/når du har overført de 400 kr. til vores konto, er du tilmeldt kur-

set. Så er det ikke nødvendigt at ringe til/kontakte Per eller Ebba.
Pris