×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Lørdag d. 12. oktober 2019, Kl. 10:00 til kl. 14:00

12/10 2019 formiddag Sognepræst Kirsten Staghøj Sinding

VREDE - DEN NØDVENDIGE SYND

F oredraget vil forsøge at indkredse vredens karakter og betydning. Vrede er iden-tisk med en stærk følelse. Allerede i antikken var man opmærksom på vredens ødelæggende kraft. Den romerske filosof Seneca (4. f.Kr. - 65. e.Kr.) mente, at vre-den på den ene side var en nødvendig følelse, men at man på den anden side måtte holde afstand til den. Den vrede, der ikke kan stoppe, ødelægger den anden, som den er rettet imod. Og vender man vreden indad, ødelægger man sig selv.

12/10 2019 eftermiddag Sogne– og studenterpræst Martin Johannes Skov

MISUNDELSE

D er er mange fortællinger om misundelse: Kain og Abel, Josef og hans brødre, den fortabte søn, Martha og Maria, Othello, Snehvide, Anna Karenina etc. Mis-undelsen er den mest hemmelige af alle dødssynderne, vi vil aldrig tale om den, og derfor har vi brug for fortællingerne, for at bringe den frem. I vores digitale virke-lighed er misundelse så fremherskende som nogensinde, men har vi stadig fortællin-gerne, eller lever misundelsen i mørket?


UNDERVISNINGEN

finder sted i Sognegården, Torvet 4, Hjørring, med to dobbeltlektioner hver gang, følgende lørdage kl. 10.00 - 14.00:

14. september, 12. oktober og 23. november 2019, samt 11. januar, 8. fe-bruar og 14. marts 2020.

Spisepause kl 11.45 til 12.15. Deltagerne medbringer selv mad og drikke.

Der serveres te og kaffe.

Sæsonen afsluttes med en kort generalforsamling den 14. marts 2020,

kl. 13,20-14.00. Punnoose Mathews undervisning slutter derfor kl. 13,15.

TEOLOGISK VOKSENUNDERVISNING har til formål at tilbyde voksenun-dervisning til alle, der ønsker at uddybe deres kendskab til emner vedrørende bibelen og dens historiske baggrund, samt til kristendommens grundlag og hi-storie, og til dens forståelse af livet, verden og tilværelsen i bredeste forstand, herunder også forholdet til andre religioner.

Sæsonens program er tilrettelagt af underviserne samt bestyrelsen:

Per Gunnar Christensen, formand Lisbeth Scott Reinbacher

Ebba Lykkegaard, næstformand Carsten Christensen, sekretær

Ester Nielsen, kasserer

UNDERVISNINGSAFGIFT

Deltagerbetalingen er 400 kr. for hele sæsonen. Beløbet overføres til vores konto i Spar Nord Bank A/S, reg.nr. 9001, konto nr. 1400039182. Husk ved overførslen at skrive navn(e), så kassereren kan se, hvem der har overført belø-bet. Alternativt betales beløbet kontant hos kassereren.

TILMELDING til

Per Gunnar Christensen eller Ebba Lykkegaard

Skrænten 13, Hirtshals Prinsensgade 6, 2.tv., Hjørring

Tlf. 23 86 17 18 Tlf. 29 26 16 26

pergunnar53@gmail.com ebba.carsten@hotmail.com

N.B.: Hvis/når du har overført de 400 kr. til vores konto, er du tilmeldt kur-

set. Så er det ikke nødvendigt at ringe til/kontakte Per eller Ebba.Pris